Niedziela Trójcy Świętej 2016

Andriej Rublow

Andriej Rublow

Dziś tzw. Niedziela Trójcy Świętej. Ściśle rzecz biorąc: Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Jeśli okres wielkanocny nie skończył się tydzień temu, to kończy się dziś, choć nie da się ukryć, że w kalendarzu liturgicznym ściśle z ruchomością wszystkich wydarzeń związanych z ruchomością Wielkanocy związana jest też nadchodząca uroczystość kolejna, tzw. Boże Ciało.

Kilka uwag:
1) Mądrość mówi: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała.”
Mówi św. Jan na początku Ewangelii: en arche en ho logos.

Mądrość to Logos, a Logos to Słowo Boże, a Nim jest z kolei Druga Osoba Trójcy Świętej – Syn.

Jako że Syn nie został stworzony, warto przeczytać to także tak: u początku JEST Logos.

2) O wierze i nadziei pisze św. Paweł w piątym rozdziale Listu do Rzymian: “Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiar