• Chrystus zmartwychwstał

+

 • Światowy Dzień Oszczędzania
  Posted in: +

  31 października. Światowy Dzień Oszczędzania. Wymyśliły go banki. Może w szemranych, a może w szlachetnych intencjach. Oszczędzanie ma sens. Oszczędzanie ma sens, jeśli jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie, lub wynikiem tchórzostwa. Naucza o tym Jezus, gdy sługę zakopującego swe talenty nazywa złym i gnuśnym (por. Mt 25,26), albo gdy przytacza […]

 • 17 lipca 2016. Słuchające kobiety
  Posted in: +

  Dziś Maria i Sara słuchają Boga. Maria słucha u stóp Jezusa. Sara podsłuchuje zza ściany. Cóż dodać. Wsłuchujmy się i my w obietnicę Boga. Zatem oto są dzisiejsze czytania liturgiczne: > 17 lipca 2016 >  

 • 29 maja 2016. Jezus uzdrawia sługę setnika
  Posted in: +

  Wstrząsająca prawda. Jezus nie jest narodowcem. Uzdrawia sługę setnika (sługę okupanta!), wcześniej wyrażając nawet zdziwienie, że w swoim narodzie nie znalazł takiej wiary, jak u tego właśnie setnika. Czytania z 29 maja 2016 >>>

 • 25 maja 2016. Boże Ciało
  Posted in: +

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia szczególnie pamiętamy, że także my jesteśmy Ciałem Chrystusa. W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem – pisze Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium, 7. Jedność w Mistycznym Ciele Chrystusa […]

 • 15 maja 2016. Zesłanie Ducha Świętego
  Posted in: +

  Piękny jest Kościół przepełniony właśnie Duchem Świętym. Kościół z MOCĄ. Pewne fakty z życia Jezusa, także te dotyczące męki, śmierci, zmartwychwstania, owiane są Tajemnicą. Mówiła prof. Anna Świderkówna, że jest jednak taki fakt, któremu zaprzeczyć historyk nie może. Otóż w pewnym momencie rozbici skazaniem swego Mistrza chrześcijanie, przepełnieni być może obawami, że ich spotka to […]

 • 8 maja 2016. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  Posted in: +

  Wniebowstąpienie w niedzielę? Nie zawsze tak było. Właściwie Kościół obchodzi to święto w czwartek. Co mówił św. Leon Wielki o wniebowstąpieniu Chrystusa? Oto fragment kazania 1. Dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pana nie upłynęły na próżno, najmilsi, bo w tym czasie wielkie tajemnice zostały potwierdzone i wielkie rzeczy objawione. Te dni wyzwoliły nas z lęku […]

 • Chrystus zmartwychwstał
  Posted in: +

  Chrystus zmartwychwstał. Dramatyczna bezradność kobiet wobec pustego grobu, w którym chciały oddać posługę martwemu ciału, jest porażająca. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Pytanie anioła przywraca porządek. Grób jest pusty. Jeżeli idziemy za Jezusem, to nie możemy kurczowo trzymać się naszych spraw. To już dawno mogą być puste groby, których WCALE nie możemy trzymać. Musimy z […]

 • Triduum Paschalne
  Posted in: +

  Triduum Paschalne rozpoczyna się w czwartek o zachodzie Słońca, a zatem, jeśli mamy dobrze to zrozumieć, przyjmijmy jak zwykle, że już dnia kolejnego. Triduum Paschalne rozpoczyna się zatem w nocy z czwartku na piątek. Podczas jedynej wielkopiątkowej mszy: Mszy Wieczerzy Pańskiej – wspomina się ustanowienie Eucharystii oraz obrzęd obmycia nóg uczniom, którzy stają się przyjaciółmi.  […]

 • 24 marca 2016. Wielki Czwartek
  Posted in: +

  Msza z poświęceniem Krzyżma. Reminiscencja. Krzyżmo to ta substancja, której używa się przy udzielaniu chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich (pamiętamy, że jako Kościół przez zanurzenie w kapłaństwie Chrystusa w całości tworzymy lud kapłański), a także konsekracji biskupów, kościołów i ołtarzy. Namaszczonym jest Mesjasz. Pisząc o namaszczeniu Izajasz zapowiada Jego przyjście: Duch Pana Boga nade mną, bo […]

 • 23 marca 2016. Wielka Środa
  Posted in: +

  Według relacji ewangelisty Mateusza, Judasz umówił się z arcykapłanami jeszcze przed wieczerzą, podczas której Jezus zapowiedział jego zdradę. Wygląda więc na to, że Mesjasz wiedział o spisku, lub jak niektórzy wolą, o szykowanej prowokacji. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». […]

w

Kategorie