400 rocznica potępienia rewolucyjnej rewolucji

fot. Jan Matejko / Wikipedia

fot. Jan Matejko / Wikipedia

Dokładnie 24 lutego 1616 Kuria Rzymska potępiła pewne tezy zawarte w dziele o rewolucyjnym tytule De Revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Dziś wiemy, że zarówno Ziemia, jak i Słońce równie są i nie są w centrum wszechświata, a nawet jeśli przyjąć najmniej skomplikowany model (bo po co komplikować) Układu Słonecznego, to trzeba zgodzić się z tym, że planety nie kręcą się wokół Słońca lecz względem punktu wyznaczonego przez środek masy całego tego  układu, który niekoniecznie musi znajdować się w Słońcu. Na przykład od lipca 2016 przez jakiś czas punkt ten, w wyniku przebywania większości planet po jednej ze stron Słońca, znajdzie się poza tą gwiazdą. Czy to nie piękne?

 

PS. Na rękę teoria kopernikańska znosząca centryczność Ziemi była osobom zakładającym, że piekło jest pod powierzchnią ziemskiej skorupy. Dzięki Kopernikowi piekło przestało być pępkiem świata!

PS II. A że Ziemia jest okrągła, to ludzie od dawna wiedzieli. Kolumb nie szukałby dookólnej drogi ku Indiom, gdyby o tym nie wiedział. Nie oszukujmy się.

FacebookTwitterGoogle+...

w

FacebookTwitter

Kategorie