25 maja 2016. Boże Ciało

By Vicente Juan Masip

By Vicente Juan Masip

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia szczególnie pamiętamy, że także my jesteśmy Ciałem Chrystusa.

W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem – pisze Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium, 7.

Jedność w Mistycznym Ciele Chrystusa przezwycięża podziały wśród chrześcijan, sprawia, że obce są im ideologie nacjonalistyczne:

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 27-28)

 

Share

w

Kategorie