20 marca 2016. Niedziela Palmowa

By Giotto di Bondone, Domena publiczna

By Giotto di Bondone, Domena publiczna

Każda liturgia jest uczestnictwem w wydarzeniu, które historycznie miało już miejsce. W liturgii ani go nie wspominamy, ani też nie powtarzamy. Uczestniczymy w nim.

Dziś więc Jezus wjeżdża do Jerozolimy na ośle. To czytelny znak dla Żydów znających Stary Testament: do Jerozolimy triumfalnie wjeżdża król. Mówi przecież Księga Zachariasza o czasach mesjańskich:

 

 

 

 

 

Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny – jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie
i konie w Jeruzalem,
łuk wojenny strzaska w kawałki,
pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi. (Za 9, 9-10)

Czytania z 20 marca 2016 >>>

Share

w

Kategorie