15 maja 2016. Zesłanie Ducha Świętego

Pentecost By Duccio di Buoninsegna

Pentecost By Duccio di Buoninsegna

Piękny jest Kościół przepełniony właśnie Duchem Świętym. Kościół z MOCĄ.

Pewne fakty z życia Jezusa, także te dotyczące męki, śmierci, zmartwychwstania, owiane są Tajemnicą. Mówiła prof. Anna Świderkówna, że jest jednak taki fakt, któremu zaprzeczyć historyk nie może. Otóż w pewnym momencie rozbici skazaniem swego Mistrza chrześcijanie, przepełnieni być może obawami, że ich spotka to samo, nabrali pewności siebie. Z mocą swej wiary wyszli z ukrycia i zaczęli głosić Zmartwychwstałego. Gotowi oddać życie za Dobrą Nowinę.

To musiało robić wrażenie.

Czytania z 15 maja 2016 >>>

Oto wypowiedź o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP ze startującego w tych dniach dominikańskiego Ewangeliarza na Wigilię Zesłania Ducha Świętego:

A oto wypowiedź już na poranek święta Zesłania (odnośnie opisanego w Ewangelii spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem):

Share

w

Kategorie